Báo cáo nghiệm thu cơ sở đề tài cấp thành phố: Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong các trường trung học cơ sở của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2020

Sáng ngày 13/6 , tại Trường Đại học TDTT TP.HCM, Hội đồng nghiệm thu do GS.TS Lê Quý Phượng – Chủ tịch Hội đồng –  Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT TP.HCM tiến hành nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học cấp Thành phố: Thực trạng và một số giải pháp  nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong các trường trung học cơ sở của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2020 do PGS.TS Nguyễn Tiên Tiến làm chủ nhiệm. Buổi báo cáo nghiệm thu cơ sở còn có sự tham dự của nhiều nhà khoa học trong Trường: PGS.TS Lê Thiết Can – Phó Hiệu trưởng, TS Đàm Tuấn Khôi – Trưởng khoa Y Sinh TDTT, Th.S Lưu Thiên Sương – Phó Giám đốc Trung tâm NCKH,…

Hội đồng chấm nghiệm thu
Thay mặt ban chủ nhiệm đề tài, PGS.TS Nguyễn Tiến Tiến đã báo cáo các kết quả nghiên cứu của đề tài: thực trạng về giáo dục của các trường THCS thuộc 11 quận – huyện của TP.HCM, các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng GDTC trong các trường THCS và kết quả thực nghiệm các nhóm giải pháp trên.

Chủ nhiệm đề tài báo cáo trước Hội đồng
TS Nguyễn Hữu Lộc – Phó hiệu trưởng Trường ĐH SPTDTT Tp.HCM với vai trò phản biện 1 và GS.TS Lê Nguyệt Nga phản biện 2 đã chỉ ra những ưu điểm, những phát hiện mới, cũng như những hạn chế và những điểm cần làm sáng tỏ hơn của đề tài. Ban chủ nhiệm đề tài cũng đã nhận được những đóng góp quý báu từ các ủy viên của Hội đồng như là TS Trần Hồng Quang – Phó hiệu trưởng Trường ĐH TDTT TPHCM, PGS.TS Nguyễn Đăng Chiêu, TS Dương Thị Thùy Linh – ủy viên thư ký.
Sau phần giải thích, biện luận của Ban chủ nhiệm đề tài, Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã họp kín, thảo luận. GS.TS Lê Quý Phượng – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã thông qua nghị quyết của Hội đồng: với những kết quả nghiên cứu đạt được, đề tài được Hội đồng đánh giá cao và thống nhất thông qua. Hội đồng công nhận đề tài đạt loại Khá với 81 điểm.

 

 

Sáng ngày 13/6 , tại Trường Đại học TDTT TP.HCM, Hội đồng nghiệm thu do GS.TS Lê Quý Phượng – Chủ tịch Hội đồng –  Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT TP.HCM tiến hành nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học cấp Thành phố: Thực trạng và một số giải pháp  nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong các trường trung học cơ sở của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2020 do PGS.TS Nguyễn Tiên Tiến làm chủ nhiệm. Buổi báo cáo nghiệm thu cơ sở còn có sự tham dự của nhiều nhà khoa học trong Trường: PGS.TS Lê Thiết Can – Phó Hiệu trưởng, TS Đàm Tuấn Khôi – Trưởng khoa Y Sinh TDTT, Th.S Lưu Thiên Sương – Phó Giám đốc Trung tâm NCKH,…

Hội đồng chấm nghiệm thu
Thay mặt ban chủ nhiệm đề tài, PGS.TS Nguyễn Tiến Tiến đã báo cáo các kết quả nghiên cứu của đề tài: thực trạng về giáo dục của các trường THCS thuộc 11 quận – huyện của TP.HCM, các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng GDTC trong các trường THCS và kết quả thực nghiệm các nhóm giải pháp trên.

Chủ nhiệm đề tài báo cáo trước Hội đồng
TS Nguyễn Hữu Lộc – Phó hiệu trưởng Trường ĐH SPTDTT Tp.HCM với vai trò phản biện 1 và GS.TS Lê Nguyệt Nga phản biện 2 đã chỉ ra những ưu điểm, những phát hiện mới, cũng như những hạn chế và những điểm cần làm sáng tỏ hơn của đề tài. Ban chủ nhiệm đề tài cũng đã nhận được những đóng góp quý báu từ các ủy viên của Hội đồng như là TS Trần Hồng Quang – Phó hiệu trưởng Trường ĐH TDTT TPHCM, PGS.TS Nguyễn Đăng Chiêu, TS Dương Thị Thùy Linh – ủy viên thư ký.
Sau phần giải thích, biện luận của Ban chủ nhiệm đề tài, Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã họp kín, thảo luận. GS.TS Lê Quý Phượng – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã thông qua nghị quyết của Hội đồng: với những kết quả nghiên cứu đạt được, đề tài được Hội đồng đánh giá cao và thống nhất thông qua. Hội đồng công nhận đề tài đạt loại Khá với 81 điểm.