Category: Thông điệp

   Trường Đại học Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh – 42 năm hình thành, xây dựng, phát triển và hội nhập. Tuy thời gian không dài, nhưng với những người đã từng gắn bó với trường Đại học TDTT TP.HCM thì ký ức về một quãng đường khó khăn, gian khổ…