Báo chí viết về chúng tôi Dhtdtthcm

Google.com https://sites.google.com/a/webdanang.com/danang/tuyen-sinh/web-nhung-dieu-can-biet/53thongtintuyensinhnam2011-2012cactruongdhaihocconglapphianamtt261-269
Wikipedia https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sports_and_Physical_Gymnastics_University_II
Báo tuổi trẻ https://tuoitre.vn/chi-tieu-tuyen-sinh-truong-dh-the-duc-the-thao-tphcm-478871.htm
Zingnews https://zingnews.vn/gan-120-truong-cong-bo-diem-chuan-post343301.html
Tiền Phong https://www.tienphong.vn/giao-duc/diem-chuan-dh-tdtt-bac-ninh-tdtt-tphcm-640860.tpo
https://tienphong.vn/diem-chuan-dh-tdtt-bac-ninh-tdtt-tphcm-post640860.tpo
Sở giáo dục Hà Nội http://sogd.hanoi.gov.vn/tuyen-sinh-dh-cd/website-cac-truong-dai-hoc-tren-ca-nuoc-c533-11433.aspx
http://sogd.hanoi.gov.vn/tot-nghiep-thpt-quoc-gia/website-cac-truong-dai-hoc-tren-ca-nuoc-dia-chi-email-so-dien-thoai-ho-tro-tuye-c533-4020.aspx
http://sogd.hanoi.gov.vn/tot-nghiep-thpt-quoc-gia/website-cac-truong-dai-hoc-tren-ca-nuoc-c533-11433.aspx
http://sogd.hanoi.gov.vn/tot-nghiep-thpt-quoc-gia/theo-doi-truc-tiep-thong-tin-chi-tieu-dkxt-bo-sung-dot-1-cac-truong-dh-cd-nam-2-c533-4127.aspx
Violet https://thpt-hoabinh-binhdinh.violet.vn/entry/danh-ba-websites-cac-truong-dai-hoc-va-hoc-vien-tren-qoan-quoc-8020283.html
https://anhngu.violet.vn/entry/danh-ba-websites-cac-truong-dai-hoc-va-hoc-vien-tren-qoan-quoc-8020287.html
Sở giáo dục Tp Hà Nội http://www.hanoi.edu.vn/tot-nghiep-thpt-quoc-gia/website-cac-truong-dai-hoc-tren-ca-nuoc-dia-chi-email-so-dien-thoai-ho-tro-tuye-c533-4020.aspx
http://www.hanoi.edu.vn/tot-nghiep-thpt-quoc-gia/website-cac-truong-dai-hoc-tren-ca-nuoc-c533-11433.aspx
http://www.hanoi.edu.vn/tot-nghiep-thpt-quoc-gia/theo-doi-truc-tiep-thong-tin-chi-tieu-dkxt-bo-sung-dot-1-cac-truong-dh-cd-nam-2-c533-4127.aspx
http://hanoi.edu.vn/tuyen-sinh-dh-cd/website-cac-truong-dai-hoc-tren-ca-nuoc-dia-chi-email-so-dien-thoai-ho-tro-tuye-c533-4020.aspx
http://hanoi.edu.vn/tot-nghiep-thpt-quoc-gia/website-cac-truong-dai-hoc-tren-ca-nuoc-dia-chi-email-so-dien-thoai-ho-tro-tuye-c533-4020.aspx
http://hanoi.edu.vn/tot-nghiep-thpt-quoc-gia/website-cac-truong-dai-hoc-tren-ca-nuoc-c533-11433.aspx
http://hanoi.edu.vn/tot-nghiep-thpt-quoc-gia/theo-doi-truc-tiep-thong-tin-chi-tieu-dkxt-bo-sung-dot-1-cac-truong-dh-cd-nam-2-c533-4127.aspx
Bộ văn hóa thể thao và du lịch https://bvhttdl.gov.vn/lien-ket-website/cac-don-vi-truc-thuoc-bo.htm
Tổng cục du lịch Việt Nam https://www.dulichvn.org.vn/index.php/item/23791
https://dulichvn.org.vn/index.php/item/23791
Thông tin tuyển sinh https://thongtintuyensinh.vn/WEBSITES-CAC-TRUONG-DAI-HOC-KHU-VUC-PHIA-BAC_C236_D6260.htm
https://thongtintuyensinh.vn/Danh-ba-websites-cac-truong-Dai-hoc-va-Hoc-vien_C236_D6260.htm
Sở giáo dục Khánh Hòa http://tcvan.khanhhoa.edu.vn/tai-nguyen/thi-va-tuyen-sinh/danh-ba-cac-truong-dh-cd-va-hoc-vien-tren-toan-quoc.html
Bộ khoa học và công nghệ http://khcn.cinet.vn/default.aspx
http://khcn.cinet.vn/
Sở giáo dục Bến Tre http://www.bentre.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1962:a-ch-website-cac-trng-i-hc-cao-ng-phia-nam&catid=267:giao-dc-chuyen-nghip&Itemid=74
http://bentre.edu.vn/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=20&Itemid=187&limitstart=63
http://bentre.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1962:a-ch-website-cac-trng-i-hc-cao-ng-phia-nam&catid=267:giao-dc-chuyen-nghip&Itemid=74
Báo Cao Bằng http://baocaobang.vn/Giao-duc/242-truong-DH-CD-cong-bo-diem-thi-tuyen-sinh-2012/8938.bcb
Sở giáo dục Phú Thọ http://thptquelam.phutho.edu.vn/tin-tuc/tuyen-dung/tuyen-sinh-dh-cd/test.html
Trường đại học kinh tế http://www.ueb.edu.vn/Sub/52/newscategory/704/dba_w.htm
http://www.ueb.edu.vn/Sub/52/categoryparent/704/dba_w.htm
http://www.ueb.edu.vn/print/7253/print.htm
http://ueb.edu.vn/Sub/52/newscategory/704/dba_w.htm
http://ueb.edu.vn/Sub/52/categoryparent/704/dba_w.htm
http://ueb.edu.vn/print/7253/print.htm
Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn https://tuyensinh.ussh.edu.vn/tong-hop-website-cac-truong-dai-hoc-va-hoc-vien-toan-quoc.html
http://ts.ussh.edu.vn/tong-hop-website-cac-truong-dai-hoc-va-hoc-vien-toan-quoc.html
Báo Hà Giang http://baohagiang.vn/quoc-te/tin-tuc/201208/mien-bac-xuat-hien-thu-khoa-30-diem-489069/
Tạp chí du lịch http://www.tapchidulich.net.vn/lien-ket-website.html
Tuyển sinh đào tạo http://tuyensinhdaotao.com.vn/danh-ba-websites-cac-truong-dai-hoc-va-hoc-vien-khu-vuc-pia-nam.htm
Mạng trường học http://www.sch.vn/luu-tru/111-tuyn-sinh-hng-nghip/2843-danh-mc-website-cac-trng-i-hc-cao-ng-phia-nam
Hiếu học http://www.hieuhoc.com/trungtam/chitiet/truong-dai-hoc-the-duc-the-thao-tp-ho-chi-minh-tds
Tri thức trực tuyến http://trithuctructuyen.vn/gan-120-truong-cong-bo-diem-chuan-post343301.html
Web Đà Nẵng http://www.webdanang.com/tuyen-sinh/web-nhung-dieu-can-biet/53thongtintuyensinhnam2011-2012cactruongdhaihocconglapphianamtt261-269
Móc nối http://mocnoi.com/dia-chi/12262-dai-hoc-the-duc-the-thao-thanh-pho-ho-chi-minh.htm
Sức khỏe 2T https://suckhoe2t.net/danh-ba-websites-cac-truong-dai-hoc-o-tphcm/
Education summit http://educationsummit.vn/danh-sach-moi-2/
http://educationsummit.vn/danh-sach-moi/
Trường kiến thức http://truongkienthuc.vn/threads/danh-ba-website-cac-truong-dai-hoc-va-hoc-vien-tren-ca-nuoc.213/
Sổ tay website http://sotaywebsite.com/home/Bai-viet/The-thao—Giai-tri-263/vn?p=7&lang=vn
http://sotaywebsite.com/home/Bai-viet/The-thao—Giai-tri-263/vn?p=7
http://sotaywebsite.com/home/Bai-viet/The-thao—Giai-tri-263/Dai-hoc-The-duc-the-thao-TP-HCM/vn
Những điều cần biết http://nhungdieucanbiet.edu.vn/Pages/Clients/OrganizationUnit/UnitDetail.aspx?idunit=372&y=2016
http://nhungdieucanbiet.edu.vn/Pages/Clients/OrganizationUnit/UnitDetail.aspx?idunit=372&y=2013
http://nhungdieucanbiet.edu.vn/Pages/Clients/EnrollNews/EnrollNewsDetail.aspx?idunit=372&y=2016
http://nhungdieucanbiet.edu.vn/Pages/Clients/EnrollNews/EnrollNewsDetail.aspx?idunit=372&y=2013
http://nhungdieucanbiet.edu.vn/Pages/Clients/EnrollNews/EnrollNewsDetail.aspx?idunit=372
THPT Mỹ Thuận http://thptmythuan.edu.vn/tuyen-sinh/tuyen-sinh-cd-dh/danh-ba-cac-truong-dai-hoc-va-hoc-vien.html
http://thptmythuan.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tuyen-sinh/danh-ba-cac-truong-dai-hoc-va-hoc-vien.html
Thông tin tuyển sinh http://www.thongtintuyensinh.net.vn/Publish/NewsDetail.aspx?id=2272
http://thongtintuyensinh.net.vn/Publish/NewsDetail.aspx?id=2272
THPT Lịch Hội Thượng https://thptlichhoithuong.edu.vn/vi/news/Tuyen-sinh-CD-DH/Danh-ba-cac-truong-Dai-hoc-va-Hoc-vien-195.html
http://thptlichhoithuong.edu.vn/vi/news/Tuyen-sinh-CD-DH/Danh-ba-cac-truong-Dai-hoc-va-Hoc-vien-195.html
YP https://ypm.vn/ket-qua-tim-kiem/place/TP. HỒ CHÍ MINH/search/truong dai hoc/2
https://ypm.vn/ket-qua-tim-kiem/place/TP. HỒ CHÍ MINH/search/truong dai hoc cao dang hoc vien/2
https://ypm.vn/ket-qua-tim-kiem/place/TP. HỒ CHÍ MINH/search/hoc vien/3
https://ypm.vn/danh-cong-ty-theo-nganh/tp-ho-chi-minh-2/truong-dai-hoc-cao-dang-hoc-vien-60400/2
https://ypm.vn/chi-tiet-doanh-nghiep/truong-dh-tdtt-tp-hcm-B000091460-60400-2
Lớp chúng tôi http://www.lopchungtoi.info/showthread.php?1223-HCM-Trường-Đại-Học-Thể-Dục-Thể-Thao
C3 Phúc Thọ http://c3phuctho.edu.vn/thong-bao/website-cac-truong-dai-hoc-tren-ca-nuoc-371.html
Bản tin tư vấn https://www.bantintuvan.com/Tuyen-sinh-Nhung-dieu-can-biet/Danh-ba-websites-cac-truong-Dai-hoc-va-Hoc-vien.html
https://www.bantintuvan.com/Tuyen-sinh-2013-Nhung-dieu-can-biet/Danh-ba-websites-cac-truong-Dai-hoc-va-Hoc-vien.html
https://mail.bantintuvan.com/Tuyen-sinh-Nhung-dieu-can-biet/Danh-ba-websites-cac-truong-Dai-hoc-va-Hoc-vien.html
https://mail.bantintuvan.com/Tuyen-sinh-2013-Nhung-dieu-can-biet/Danh-ba-websites-cac-truong-Dai-hoc-va-Hoc-vien.html
http://www.bantintuvan.com/Tuyen-sinh-Nhung-dieu-can-biet/Danh-ba-websites-cac-truong-Dai-hoc-va-Hoc-vien.html
http://www.bantintuvan.com/Tuyen-sinh-2013-Nhung-dieu-can-biet/Danh-ba-websites-cac-truong-Dai-hoc-va-Hoc-vien.html
http://bantintuvan.com/Tuyen-sinh-Nhung-dieu-can-biet/Danh-ba-websites-cac-truong-Dai-hoc-va-Hoc-vien.html
http://bantintuvan.com/Tuyen-sinh-2013-Nhung-dieu-can-biet/Danh-ba-websites-cac-truong-Dai-hoc-va-Hoc-vien.html
https://bantintuvan.com/Tuyen-sinh-Nhung-dieu-can-biet/Danh-ba-websites-cac-truong-Dai-hoc-va-Hoc-vien.html
https://bantintuvan.com/Tuyen-sinh-2013-Nhung-dieu-can-biet/Danh-ba-websites-cac-truong-Dai-hoc-va-Hoc-vien.html
Hồ Tùng Mậu https://hotungmaubd.edu.vn/index.php/vi/news/Tin-tuc-khac/Danh-ba-websites-cac-truong-Dai-hoc-va-Hoc-vien-54/
https://hotungmaubd.edu.vn/?language=vi&nv=news&op=Tin-tuc-khac/Danh-ba-websites-cac-truong-Dai-hoc-va-Hoc-vien-54
Binhbk230 https://binhbk230.blogspot.com/2013/12/danh-ba-website-cac-truong-ai-hoc-tai.html
THPT Đồng Hới http://www.thptdonghoi.edu.vn/index.php/websites-các-trường-trong-toàn-quốc/31-liên-kết-website
http://www.thptdonghoi.edu.vn/index.php/websites-các-trường-trong-toàn-quốc
http://thptdonghoi.edu.vn/index.php/websites-các-trường-trong-toàn-quốc/31-liên-kết-website
http://thptdonghoi.edu.vn/index.php/websites-các-trường-trong-toàn-quốc
Vnz88 http://vnz88.blogspot.com/2013/02/fdfd.html
http://vnz88.blogspot.com/2013/02/danh-ba-website-cac-truong-ai-hoc.html
Thủ thuật máy tính http://thuthuatmaytinh68.blogspot.com/2013/12/danh-ba-website-cac-truong-ai-hoc-tai.html
http://thuthuatmaytinh24.blogspot.com/2013/12/danh-ba-website-cac-truong-ai-hoc-tai.html
Seo web doanh nghiệp http://seowebdoanhnghiep.blogspot.com/2013/12/danh-ba-website-cac-truong-ai-hoc-tai.html
Nguyễn Tố Hữu http://nguyentohuu.blogspot.com/p/blog-page_3.html
K59ag http://k59ag.blogspot.com/2014/05/lich-hoc-va-thi-lai.html
http://k59ag.blogspot.com/2014/05/
Huykuk http://huyduk.blogspot.com/2017/05/danh-ba-websites-cac-truong-ai-hoc-va.html
http://huyduk.blogspot.com/2017/05/
http://huyduk.blogspot.com/2017/
http://huyduk.blogspot.com/
Danh bạ website các trường http://danhbawebsitecactruong.blogspot.com/2014/11/danh-ba-website-cac-truong.html
http://danhbawebsitecactruong.blogspot.com/2014/11/
http://danhbawebsitecactruong.blogspot.com/2014/
http://danhbawebsitecactruong.blogspot.com/
Cánh chim đầu đàn http://canhchimdaudan.weebly.com/
Binhbk230 http://binhbk230.blogspot.com/2013/12/danh-ba-website-cac-truong-ai-hoc-tai.html