Category: Đào tạo

Sáng ngày 03/12/2014 Tại hội trường B1, Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ khai giảng lớp nghiên cứu sinh khóa III, năm 2014. Lễ khai giảng có sự tham gia các nhà khoa học: Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ có kinh nghiệm…