Category: Đào tạo

Sáng ngày 03/12/2014 Tại hội trường B1, Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ khai giảng lớp nghiên cứu sinh khóa III, năm 2014. Lễ khai giảng có sự tham gia các nhà khoa học: Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ có kinh nghiệm…

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thể dục thể thao có trình độ đại học, sau đại học là chức năng chính của Trường Đại học TDTT TP.HCM.   THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT TP.HCM QUA 38 NĂM (1976 – 2014)   TT HỆ ĐÀO TẠO SỐ LƯỢNG KHÓA HỌC TỐT NGHIỆP ĐANG HỌC…