Category: Nghiên cứu khoa học

Sáng ngày 13/6 , tại Trường Đại học TDTT TP.HCM, Hội đồng nghiệm thu do GS.TS Lê Quý Phượng – Chủ tịch Hội đồng –  Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT TP.HCM tiến hành nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học cấp Thành phố: Thực trạng và một số giải pháp  nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong các…