Liên hệ

TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO HCM

Địa chỉ:
26 Đường Số 16, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
SĐT: 2822482828
Email: contact@dhtdtthcm.edu.vn
Website:
.