Câu khẩu hiệu chung của ASEAN là gì?

ASEAN là tổ chức liên kết giữa các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục tại khu vực Đông Nam Á. Kể từ khi thành lập, tổ chức đã thực hiện thành công sứ mệnh, vai trò của mình trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững trong khu vực. Bài viết dưới đây cùng chúng tôi tìm hiểu câu khẩu hiệu của Asean là gì để liên kết các vấn đề trong khu vực.

Giới thiệu về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN

Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (tên tiếng anh là: Association of South Earth Asian Nations, viết tắt sẽ là ASEAN). Đây là một tổ chức chính trị, kinh tế văn hóa và xã hội của các quốc gia nằm trong khu vực Đông Nam Á. Tổ chức này được thành lập vào ngày 8 tháng 8 năm 1967 với các thành viên đầu tiên là Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Philippines.

Bắt đầu từ năm 1984, Asean đã kết nạp thêm Bru-nây Đa-rút-xa-lam vào tổ chức. Đặc biệt vào ngày 28 tháng 7 năm 1995 Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 7 của tổ chức này. Ngày 23 tháng 7 năm 1999 Asean kết nạp thêm nước Lào và Mi-an-ma; 30/4/1999 Campuchia trở thành thành viên thứ 10 của Asean. Hiệp hội các nước Đông Nam Á đã có thể hoàn thiện kế hoạch về một Asean gồm có tất cả các quốc gia Đông Nam Á.

Tổ chức được thành lập thể hiện một tinh thần đoàn kết giữa các nước với nhau đồng thời hợp tác chống tình trạng bạo động và bất ổn tại các nước thành viên. Mục tiêu của tổ chức đã được nêu rõ trong tuyên bố Asean năm 1967 như: 

Các thành viên chính thức của cộng đồng ASEAN
Các thành viên chính thức của cộng đồng ASEAN
  • Thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển nền văn hóa trong khu vực.
  • Thúc đẩy nền hòa bình và ổn định các khu vực.
  • Thúc đẩy hợp tác có hiệu quả và hỗ trợ lẫn nhau về các vấn đề cùng quan tâm như văn hóa, kinh tế,…
  • Hợp tác hiệu quả hơn nhằm sử dụng tốt hơn các ngành nông nghiệp và công nghiệp mở rộng thương mại.
  • Duy trì hợp tác chặt chẽ, các bên cùng có lợi với các tổ chức quốc tế và khu vực.
  • Hỗ trợ lẫn nhau dưới các hình thức đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho nghiên cứu trong các lĩnh vực giáo dục, kỹ thuật và hành chính.

Để thực hiện các mục tiêu đã đặt ra, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng, ASEAN đã xây dựng nên những trụ cột vững chắc. Ba trụ cột tạo thành kiền 3 chân chắc chắn của ASEAN là: cộng động kinh tế ASEAN (AEC), Cộng đồng An ninh – Chính trị ASEAN (APSC), Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN (ASCC). Giá đỡ vững của 3 trụ cột giúp các nước trong khu vực tự do phát triển kinh tế, đảm bảo tình hình chính trị. Ngoài ra hoạt động văn hóa, thể thao, liên kết giữa các nước trong khu vực được thực hiện tốt nhất nhằm xây dựng cộng đồng phát triển toàn diện. 

Câu khẩu hiệu của ASEAN là gì? Ý nghĩa của khẩu hiệu

Để tạo nên một ASEAN an vững mạnh, đoàn kết, cùng phát triển thì các quốc gia không ngừng nỗ lực để tạo nên cộng đồng vũng mạnh. Hiệp hội các quốc gia luôn đặt ra mục tiêu, chiến lược chung với sự góp sức của các quốc gia để tạo nên một tổ chức ổn định nhất.

Tham khảo bài viết:

Cái bắt tay đầy hợp tác, hữu nghị của người đứng đầu các nước trong ASEAN
Cái bắt tay đầy hợp tác, hữu nghị của người đứng đầu các nước trong ASEAN

Tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 27 tại Kuala Lumpur, Malaysia với sự có mặt của đông đảo các nước thành viên, các nước đã thống nhất nhiều vấn đều đặc biệt đưa ra khẩu hiệu chung. Các nước đã thống nhất khẩu hiệu ASEAN là: “Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”. Khẩu hiệu chung của các quốc gia Đông Nam Á được gói gọn trong 9 chữ nhưng đánh dấu sự hợp tác, bước phát triển bền vững của cộng đồng.

Chúng ta có thể hiểu “một tầm nhìn” ở đây chính là một hướng nhìn chung về cũng một chiến lược, mục đích. “Một bản sắc” chính là bản sắc văn hóa của các nước Đông Nam Á và cuối cùng “một cộng đồng” sẽ thể hiện cho cộng đồng vững mạnh, đoàn kết với nhau. Một khẩu hiệu ngắn gọn nhưng đã bao hàm đầy đủ cả mục tiêu mà tổ chức Asean luôn hướng tới kể từ khi mới thành lập.

Việc thực hiện khẩu hiệu Asean của Việt Nam

Câu khẩu hiệu của ASEAN là bước tiến mới trong việc xác định mục tiêu, định hứơng phát triển của tổ chức. Để thực hiện được khẩu hiệu đó các nước không ngừng nâng cao tiềm lực kinh tế, ổn định chính trị – xã hội tạo bước nhảy vọt ấn tượng trong khu vực. Việt Nam là thành viên trong cộng đồng ASEAN đã không ngừng nỗ lực để thực hiện khẩu hiệu đó:

Nước Việt Nam đã từng bước khẳng định mình là một phần không thể nào tách rời của Asean và của cả khu vực Đông Nam Á. Việt Nam luôn gắn liền sự phát triển của đất nước với Asean và mong muốn gánh vác các công việc chung của Asean. Chính sách đối với Asean đã trở thành một trong những bộ phận quan trọng của chính sách đối ngoại mà Việt Nam luôn coi trọng và nỗ lực  thực hiện.

Những dấu mốc quan trọng của Việt Nam khi tham gia vào cộng đồng ASEAN
Những dấu mốc quan trọng của Việt Nam khi tham gia vào cộng đồng ASEAN

Kể từ khi mở cửa, Đảng và Nhà nước đã đề xuất chính sách mở cửa ra bên ngoài với mong muốn được đối thoại trực tiếp với các nước Đông Nam Á. Việt Nam đã tuyên bố khẳng định: phát triển hợp tác vì sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh theo điều kiện riêng của mỗi nước vì độc lập dân tộc, hòa bình trung lập thật sự ở Đông Nam Á. Ý nghĩa một cộng đồng phát triển vì mục tiêu chung được Việt Nam nhất quán trong các văn kiện Đại hội, nghị quyết quan trọng.

Đại hội XII khẳng định: “Đảng ta tiếp tục xác định phương hướng đối với hợp tác trong ASEAN là “chủ động, tích cực và có trách nhiệm cùng các nước ASEAN xây dựng Cộng đồng vững mạnh”, “chủ động tham gia và phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN và Liên hợp quốc”.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của chính trị – xã hội, Việt Nam với cương vị là chủ tịch ASEAN không ngừng chèo lái con thuyền ASEAN gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế và sẻ chia trách nhiệm xã hội. Điều này đã khẳng định Việt Nam đã nỗ lực gắn kết:”một cộng đồng hòa bình, ổn định và tự cường với năng lực được nâng cao để ứng phó hiệu quả với các thách thức”

Bài viết đã chia sẻ đến mọi người câu khẩu hiệu của ASEAN là: “Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”. Hy vọng rằng với nội dụng đã chia sẻ qua bài viết, mọi người hiểu hơn về mục tiêu, phương hướng phát triển của cộng đồng. Bên cạnh đó  khẳng định vị trí của Việt Nam trong cộng đồng ASSEAN để giữ vững ổn định chính trị, kinh tế, xã hội.